İngilizce Edilgen Nasıl Yapılır? İpuçları ve Örnekler

Ingilizce edilgen nasıl yapılır? Ingilizce dilbilgisinde edilgen cümleler nasıl oluşturulur? Bu makalede, Ingilizce edilgen yapının nasıl kullanıldığını ve örneklerle nasıl oluşturulabileceğini öğreneceksiniz. Edilgen cümle yapısını anlamak ve kullanmak, İngilizce dil becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır.

İngilizce edilgen nasıl yapılır? İngilizce dilbilgisinin önemli bir konusu olan edilgen yapı, cümlelerin nesneye odaklanmasını sağlar. İngilizce’de bir cümlede eylemin nesneye aktarılması için kullanılan edilgen yapı, hedeflenen mesajın etkili iletilmesini sağlar. İngilizcede edilgen cümlelerin nasıl oluşturulduğunu anlamak, dil becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olabilir. Edilgen cümlelerde eylem özne tarafından değil, nesne tarafından gerçekleştirilir. İngilizce edilgen cümlelerin oluşturulması için bazı kurallar vardır. İlk olarak, cümledeki nesne özne haline getirilir ve eylem geçişli hale getirilir. Ardından, “by” ilgeci kullanılarak eylemi gerçekleştiren kişi veya nesne belirtilir. Edilgen cümlelerde eylem daha ön plana çıkar ve nesne vurgulanır. İngilizce edilgen cümlelerin nasıl yapılacağını öğrenmek, dil becerilerinizi geliştirir ve iletişim becerilerinizi güçlendirir.

İngilizce edilgen nasıl yapılır öğrenmek için farklı fiil yapılarını öğrenmek önemlidir.
Edilgen cümlelerde nesne özne yer değiştirir ve fiil “edilgen çatıda” kullanılır.
Edilgen yapıda eylemi yapan kişi veya şey belirtilmez, vurgu eylemi alan nesneye yapılır.
Edilgen cümleler genellikle “be” fiiliyle ve fiilin üçüncü haliyle oluşturulur.
Edilgen cümlelerde fiilin zamanı ve şahıs ekleri nesneye göre değişir.
  • İngilizce edilgen cümleler, eylemi alan nesneyi ön plana çıkarmak için kullanılır.
  • Edilgen cümlelerde fiilin özneyle olan ilişkisi geri plana atılır.
  • Edilgen yapı, “bir şeyin yapıldığı” durumları ifade etmek için kullanılır.
  • Edilgen cümlelerde özne genellikle “by” ilgeciyle belirtilir.
  • Edilgen cümleler Türkçe’de aktif cümlelere göre daha yaygın olarak kullanılır.

Ingilizce Edilgen Nasıl Yapılır?

Ingilizce’de edilgen yapı, bir cümlenin öznesinin eylemi aldığı durumu ifade ettiği bir dil yapısıdır. Edilgen cümlelerde, eylemi yapan kişi veya nesne önemli değildir, çünkü cümledeki odak, eylemin kendisidir. Ingilizce’de edilgen yapının nasıl kullanılacağına dair bazı ipuçları aşağıda verilmiştir:

– Edilgen cümlelerde özne olarak genellikle eylemden etkilenen kişi veya nesne kullanılır. Özne, cümledeki konuya veya olaya odaklanmayı sağlar.

– Edilgen cümlelerde eylem genellikle “be” fiiliyle birlikte kullanılır. Bu fiil, cümlenin zamanına ve özneden sonra gelen eylemin çekimine göre değişir. Örneğin, “The book is read by me” (Kitap bana tarafından okunur) cümlesinde “is” fiili, eylemin şu anda gerçekleştiğini ve “read” fiilinin üçüncü tekil şahıs çekimi olduğunu gösterir.

– Edilgen cümlelerde, eylemden etkilenen kişi veya nesne “by” ile belirtilir. Bu, cümlenin anlamını tamamlar ve eylemin kim veya ne tarafından gerçekleştirildiğini gösterir. Örneğin, “The cake was baked by my mom” (Pastayı annem pişirdi) cümlesinde “by my mom” ifadesi, pastanın kim tarafından pişirildiğini belirtir.

– Edilgen cümlelerde özne ve nesne yer değiştirebilir. Örneğin, “The car was washed by John” (Araba John tarafından yıkandı) cümlesinde özne olan “The car” yerine nesne olan “John” getirilebilir: “John washed the car” (John arabayı yıkadı).

– Edilgen cümlelerde, eylemden etkilenen kişi veya nesne önemli değildir veya bilinmiyorsa, “by” ifadesi kullanılmadan da edilgen yapı kullanılabilir. Örneğin, “The concert tickets have been sold” (Konser biletleri satıldı) cümlesinde, biletlerin kim tarafından satıldığı belirtilmemiştir.

Edilgen Cümlelerin Örnekleri

Ingilizce’de edilgen yapının kullanıldığı cümleler, bir olayın veya durumun nasıl gerçekleştiğini veya etkilendiğini anlatmak için kullanılır. Aşağıda, edilgen cümlelerin örnekleri verilmiştir:

– The house was built last year. (Ev geçen yıl inşa edildi.)

– The letter was written by Sarah. (Mektup Sarah tarafından yazıldı.)

– The cake was eaten by the children. (Pasta çocuklar tarafından yenildi.)

– The movie was directed by Steven Spielberg. (Film Steven Spielberg tarafından yönetildi.)

– The problem will be solved soon. (Sorun yakında çözülecek.)

– The book has been read by many people. (Kitap birçok kişi tarafından okundu.)

– The car had been repaired before the accident. (Kaza öncesinde araba tamir edilmişti.)

Edilgen Cümlelerin Avantajları ve Dezavantajları

Edilgen cümlelerin kullanılması, bazı durumlarda avantajlar sağlayabilirken, bazı durumlarda da dezavantajlar oluşturabilir. Aşağıda, edilgen cümlelerin avantajları ve dezavantajlarına dair bilgiler bulunmaktadır:

Avantajlar:

– Edilgen cümleler, olayın veya durumun odak noktasını eyleme yerleştirerek, anlatılanı daha vurgulu hale getirebilir. Örneğin, “The cake was eaten by the children” (Pastayı çocuklar yedi) cümlesi, pastanın kim tarafından yenildiğini vurgular.

– Edilgen cümleler, eylemi gerçekleştiren kişi veya nesneyi belirtmek istemediğimiz durumlarda kullanışlı olabilir. Örneğin, “The concert tickets have been sold” (Konser biletleri satıldı) cümlesinde, biletlerin kim tarafından satıldığı belirtilmemiştir.

Dezavantajlar:

– Edilgen cümleler, eylemi gerçekleştiren kişi veya nesneyi belirtmediği için, iletişimde bazen belirsizlik yaratabilir. Örneğin, “The cake was eaten” (Pasta yenildi) cümlesinde, pastayı kimin yediği belirtilmemiştir.

– Edilgen cümleler, bazen gereksiz uzunlukta veya karmaşık bir yapıya sahip olabilir. Bu durumda, cümleyi daha basit ve anlaşılır hale getirmek için aktif yapı kullanmak daha iyidir.

– Edilgen cümleler, bazı durumlarda sorumluluğu veya eylemi gerçekleştiren kişiyi gizlemek amacıyla kullanılabilir. Bu durumda, iletişimde dürüstlük ve açıklık eksikliği oluşabilir.

Edilgen Yapının Kullanım Alanları

Edilgen yapının kullanım alanları, farklı iletişim ihtiyaçlarına ve durumlara bağlı olarak değişebilir. Aşağıda, edilgen yapının yaygın olarak kullanıldığı alanlara dair bilgiler bulunmaktadır:

– Bilimsel makaleler: Bilimsel makalelerde, araştırma sonuçlarının nesnel bir şekilde sunulması ve araştırmacının öne çıkarılması gerektiği durumlarda edilgen yapı kullanılabilir. Bu şekilde, araştırmanın odak noktası olan bulgular daha ön plana çıkarılabilir.

– Haberler: Haberlerde, olayın veya durumun nasıl gerçekleştiği veya etkilendiği önemlidir. Edilgen yapı, haberin odak noktasını olaya veya duruma vererek, okuyucunun dikkatini çekebilir.

– İş dünyası: İş dünyasında, sorumluluk paylaşımı veya eylemi gerçekleştiren kişinin belirtilmemesi gereken durumlarda edilgen yapı kullanılabilir. Bu şekilde, iletişimde daha diplomatik bir dil kullanılabilir.

– Akademik yazılar: Akademik yazılarda, fikirlerin ve teorilerin nesnel bir şekilde sunulması önemlidir. Edilgen yapı, araştırmanın odak noktasını fikirler ve teoriler üzerine vererek, yazının akademik bir dilde olmasını sağlar.

– Hukuk metinleri: Hukuk metinlerinde, sorumluluk veya eylemi gerçekleştiren kişinin belirtilmemesi gereken durumlar için edilgen yapı kullanılabilir. Bu şekilde, metindeki ifadeler daha tarafsız ve objektif bir şekilde sunulabilir.

Edilgen Yapının Önemi ve İletişimdeki Rolü

Edilgen yapının önemi, iletişimde belirli durumları veya olayları vurgulamak veya belirli bir etki yaratmak için kullanılabilmesidir. Aşağıda, edilgen yapının iletişimdeki rolüne dair bilgiler bulunmaktadır:

– Odak noktasını değiştirmek: Edilgen yapı, bir olayın veya durumun nasıl gerçekleştiğini veya etkilendiğini vurgulamak için kullanılabilir. Bu şekilde, iletişimdeki odak noktası değiştirilerek, anlatılanın önemi vurgulanabilir.

– Sorumluluğu belirtmemek: Edilgen yapı, eylemi gerçekleştiren kişiyi veya nesneyi belirtmek istemediğimiz durumlarda kullanışlı olabilir. Bu şekilde, iletişimde daha tarafsız ve objektif bir dil kullanılabilir.

– Daha diplomatik bir dil kullanmak: Edilgen yapı, bazı durumlarda sorumluluk paylaşımı veya eylemi gerçekleştiren kişiyi gizlemek amacıyla kullanılabilir. Bu şekilde, iletişimde daha diplomatik bir dil kullanılabilir.

– Bilimsel ve akademik yazılar: Bilimsel ve akademik yazılarda, nesnel bir dil kullanmak önemlidir. Edilgen yapı, araştırmanın odak noktasını bulgular veya teoriler üzerine vererek, yazının akademik bir dilde olmasını sağlar.

– İletişimde açıklık eksikliği: Edilgen yapı, bazen sorumluluğu veya eylemi gerçekleştiren kişiyi gizlemek amacıyla kullanılabilir. Bu durumda, iletişimde dürüstlük ve açıklık eksikliği oluşabilir.

Edilgen Yapının Aktif Yapıyla Karşılaştırılması

Edilgen yapının aktif yapıyla karşılaştırılması, iletişimdeki odak noktasını ve anlatılanın vurgusunu değiştirebilir. Aşağıda, edilgen yapının aktif yapıyla karşılaştırılmasına dair bilgiler bulunmaktadır:

– Odak noktası: Edilgen yapıda odak noktası eylemdir, aktif yapıda ise eylemi gerçekleştiren kişi veya nesnedir. Örneğin, “The cake was eaten by the children” (Pastayı çocuklar yedi) cümlesinde edilgen yapı kullanılarak pastanın yenilmesi vurgulanırken, “The children ate the cake” (Çocuklar pasta yedi) cümlesinde aktif yapı kullanılarak çocukların pasta yemesi vurgulanır.

– Sorumluluk: Edilgen yapıda sorumluluk paylaşımı veya eylemi gerçekleştiren kişi veya nesne belirtilmezken, aktif yapıda sorumluluk açık bir şekilde belirtilir. Örneğin, “The book was written by the author” (Kitap yazar tarafından yazıldı) cümlesinde edilgen yapı kullanılarak kitabın yazılması vurgulanırken, “The author wrote the book” (Yazar kitabı yazdı) cümlesinde aktif yapı kullanılarak yazarın kitabı yazması vurgulanır.

– Dil kullanımı: Edilgen yapı, iletişimde daha tarafsız ve objektif bir dil kullanmayı sağlarken, aktif yapı daha etkili ve güçlü bir dil kullanmayı sağlar. Örneğin, “Mistakes were made” (Hatalar yapıldı) cümlesinde edilgen yapı kullanılarak sorumluluk paylaşımı yapılırken, “We made mistakes” (Biz hatalar yaptık) cümlesinde aktif yapı kullanılarak sorumluluk açık bir şekilde belirtilir.

– Anlatım şekli: Edilgen yapı, bir olayın veya durumun nasıl gerçekleştiğini veya etkilendiğini anlatmak için kullanılırken, aktif yapı olayı veya durumu doğrudan ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “The car was repaired” (Araba tamir edildi) cümlesinde edilgen yapı kullanılarak arabayı kimin tamir ettiği belirtilmezken, “John repaired the car” (John arabayı tamir etti) cümlesinde aktif yapı kullanılarak John’un arabayı tamir ettiği belirtilir.


Backlink AL Backlink Paketleri

Otobüs Bileti

Uçak Bileti